Din sekretess är mycket viktig för oss på Lundell-Zetterberg. Vår uppgift är att du ska känna dig trygg med att de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss hanteras på ett korrekt sätt och enbart är av nödvändig art för att kunna kommunicera med dig vid köp och kundsupportärenden. Vi har därför tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Personuppgiftsansvarig

Lundell-Zetterberg, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Personuppgifterna som samlas in avser att möjliggöra köp samt garanti- och kundtjänstärenden/frågor.

Ändamål

För att kunna hantera kundens fråga/beställning/köp

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna:

Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
Erbjuda olika betallösningar
Kontroll av kundens adress mot externa källor
Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
Person- eller samordningsnummer
Betalningshistorik
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har beställt eller om varan ska levereras till annan adress

Laglig grund:

Köpeavtalet med kunden eller samtycke via hemsidan